Probajte naš novi portal za igru i druženje drustvene-igre.com. Tablić, Ne ljuti se čoveče, Šah, Yamb ... Čekamo Vas!

Yamb Pravila

Jamb - Pravila igre

Cilj igre je osvajanje što većeg skora popunjavanjem polja listića.

Ukratko o igri

Svaki put kada ste na potezu, možete baciti kockice do 3 puta kako bi dobili što bolji rezultat za upis u neko od polja devet mogućih kolona. Nakon što ste završili sa bacanjem kockica, morate upisati rezultat ili nulu u jedno od raspoloživih. Igra se završava kada sva polja budu popunjena. Igrač koji na kraju bude imao veći rezultat je pobednik igre.

Kada ste Vi na potezu

Možete bacati kockice do 3 puta, ali isto tako možete se odlučiti na upis u neko od raspoloživih polja i nakon prvog ili drugog bacanja, ukoliko ste dobili kombinaciju koja Vam je potrebna. Da biste bacili kockice, kliknite na dugme "Baci" koje je odmah pored kockica. Prilikom prvog bacanja, bacate svih 6 kockica. Na osnovu slobodnih polja koje treba da popunite, odabraćete samo neke od dobijenih kockica, kako biste u sledećem bacanju povećali šansu da željenu kombinaciju i dobijete. Naravno, možete i upisati rezultat u neko od slobodnih polja već nakon prvog bacanja. U drugom i trećem bacanju, bacićete samo one kockice koje niste selektovali nakon prethodnog bacanja. Ne morate unapred odrediti kombinaciju koju želite da dobijete. Možda promenite mišljenje nakon drugog bacanja. Treće bacanje je i konačno, nakon ovog bacanja morate upisati rezultat u neko od slobodnih polja. U ovom bacanju, takođe, možete baciti sve ili samo neke od kockica, izbor je na Vama. Nakon što upišete rezultat u polje, na potezu je Vaš protivnik.(ukoliko igrate u paru, u suprotnom, opet ste Vi na potezu)

Upis u polja

Kada završite sa bacanjem kockica, potrebno je da upišete rezultat u neko od slobodnih i dozvoljenih polja. Svaka kolona u listiću ima 13 polja za upis, kao i svoje specifično pravilo tj. način popunjavanja kolone. Svaki put kada ste Vi na potezu, morate upisati rezultat ili nulu u neko od slobodnih polja. Samo jednom je moguće uneti rezultat u polje, i to samo ukoliko je zadovoljeno i pravilo popunjavanja kolone. Pročitajte ispod kako je najbolje popunjavati polja, kao i kako se popunjavaju Jamb kolone.

Popunjavanje Polja


N
M

Maksimalni broj jedinica u sva 3 bacanja.

Maksimalni broj dvojki u sva 3 bacanja.

Maksimalni broj trojki u sva 3 bacanja.

Maksimalni broj četvorki u sva 3 bacanja.

Maksimalni broj petica u sva 3 bacanja.

Maksimalni broj šestica u sva 3 bacanja.

Maksimalni zbir 5 selektovanih kockica u sva 3 bacanja.

Minimalni zbir 5 selektovanih kockica u sva 3 bacanja.

Kombinacija kockica ( '1' '2' '3' '4' '5') or ( '2' '3' '4' '5' '6'). Kao rezultat upisuje se 66, ako se neka od kombinacija dobije bacanjem svih šest kockica, bez prethodno selektovanih, 56 ako se neka od kombinacija dobije kroz dva bacanja kockica, 46 ako se neka od kombinacija dobije kroz tri dozvoljena bacanja.

Kombinacija tri iste kockice. Kao rezultat upisuje se zbir tri iste selektovane kockice+20, nezavisno od broja bacanja.

Kombinacija tri iste + dve iste kockice. Kao rezultat upisuje se zbir selektovanih kockica+30, nezavisno od broja bacanja.

Kombinacija četiri iste kockice. Kao rezultat se upisuje zbir selektovanih kockica+40, nezavisno od broja bacanja.

Kombinacija 5 istih kockica. Kao rezultat se upisuje zbir selektovanih kockica+50, nezavisno od broja bacanja.
0

Popunjavanje po kolonama

N
D
M

Popunjava se odozgo na dole, redom, bez mogućnosti preskakanja polja.
Popunjava se bilo kojim redosledom, sa mogućnošću preskakanja polja.
Popunjava se odozdo na gore, redom, bez mogućnosti preskakanja polja.
Popunjava se od vrha na dole, zakljucno sa poljem MAX , redom, i odozdo na gore,zakljucno sa kolonom MIN, redom,bez mogućnosti preskakanja polja.
Popunjava se od polja MAX na gore, redom, i od polja MIN na dole, redom, bez mogućnosti preskakanja polja.
Popunjava se bilo kojim redosledom, ako je zbir koji želite da upišete dobijen bacanjem svih 6 kockica(nema prethodno selektovanih), u bilo kojem od 3 dozvoljena bacanja.
N Popunjava se bilo kojim redosledom, pri čemu je obavezno protivniku Najaviti, nakon prvog bacanja kockica koje polje želite da popunite, bez mogućnosti promene izbora polja u sledeća dva bacanja.
D Popunjava se obavezno onim redosledom, koji diktira protivnik popunjavajući odredjeno polje u koloni najave (N).
M Popunjava se bilo kojim redosledom, sa mogućnošću preskakanja polja, ako je ostvaren maksimalan mogući rezultat predviđen za to polje, u toku 3 dozvoljena bacanja.

O Yamb igri

Jamb (yamb) je igra kockicama. Cilj igre je dobiti što bolji rezultat bacanjem kockica, pri čemu se dobijaju različite kombinacije, od kojih svaka nosi određen broj poena. Igra je nastala proširivanjem igre Yahtzee, koju je osmislio Milton Bredli, 50-ih godina XX veka.

Sada kada ste savladali pravila možete uživati u igri!